Ympäristökasvatus / Metsäluontokoulu Rokualla - Naturest Oy

Oletko järjestämässä koululais- tai opiskelijaryhmille leirikoulua?

Kauttamme saat toiminnalliset luonto- ja ympäristöpainotteiset työpajat osa- tai kokonaistoteutuksena. Kielitaitoiset metsäpedagogimme tempaavat mukaansa aremmatkin osallistujat. Tulemme sinne, missä asiakkaamme meitä tarvitsevat, esimerkiksi Rokualle tai Sanginjoelle.

Voit tilata meiltä eri aiheisiin liittyviä paketteja aina parin tunnin lyhytkursseista useamman päivän kokonaisuuksiin. Metsäluontokouluja voidaan järjestää kaikkina vuodenaikoina. Talvella voimme perehtyä vaikkapa eläinten ja kasvien talveen sopeutumiseen.

ESIMERKKEJÄ:
1. Työpajat metsäluonnossa (metsän eläimet, suomalaiset kansantarut, luonnontuotteet tai vaikkapa suomalainen suo.)
2. Metsä luokkahuoneena; opitaan matematiikkaa tai kieliä, tutustutaan historiaan, pidämme tarinapajoja, heittäydymme kuvataiteilijoiksi, opimme jokaisenoikeuksista ja erätaidoista, pohdimme kestävän kehityksen teemoja jne.
3. Tehdään yhdessä ympäristötaideteos.
4. Päivä metsäsuunnittelijana. Mitä kestävä metsänhoito tarkoittaa? Opitaan lukemaan metsää.
5. Raivaussahakurssi pienryhmälle. Hoidetaan taimikkoa kestävästi ja saadaan samalla materiaalia vaikkapa risuaidan tekoon. 6. Metsän fyysiset, psyykkiset ja henkiset hyvinvointivaikutukset. Teemapäivän aikana liikumme luonnon kuntosalilla, teemme mielikuvaharjoituksia, etsimme oman mielipaikan ja rauhoitumme luonnon äärelle.

Rokua Geopark tarjoaa ainutlaatuisia luontoelämyksiä ympäri vuoden! Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven maisema-alueista muodostuva Rokua Geopark on kiehtova kokonaisuus, jossa elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteet muodostavat arvokkaan, läpi vuosituhansien jatkuneen kertomuksen. Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen matkailualue, joka on saanut UNESCO Global Geopark -statuksen. UNESCO on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö, jonka Global Geopark -kohteeksi pääsevät ainoastaan kohteet, joilla on ainutlaatuinen geologinen perintö.

Lisätiedot